Augustinus Antonius Hubertus Hamer, employé

Augustinus Antonius Hubertus Hamer is van 1843 tot 1859 genees-, heel- en vroedmeester op de Ommerschans. Uit een brief van hem wordt – zonder dat zijn naam genoemd wordt – geciteerd in De bedelaarskolonie blz 281.

Hij wordt vermeld op folio 31 van het personeelsregister 1834-1859 (Drents Archief, toegang 0186, invnr 998). Volgens die inschrijving is hij geboren op 28 augustus 1810 en is zijn geloofsovertuiging ‘roomsch’. Volgens drenlias komt hij uit Meersen. Hij is aangesteld bij besluit van 7 juli 1843 N1. Hij verdient f 700 per jaar en volgens besluit van 30 juni 1851 N7 komt daar honderd gulden bij.

-–

Augustinus Antonius Hubertus Hamer is getrouwd met Maria Magdalena Scheffers, geboren op 20-02-1818

Ze komen aan met twee kinderen:
– Johannes Franciscus Xaverius Hamer, geboren op 04-01-1838; hij wordt ‘ontslagen als dienstbaar te Amsterdam den 5 july 1859’, besluit van 4 juli 1859 N4.
– Josephus Johannes Ignatius Hamer, geboren op 02-06-1842; hij overlijdt 27 september 1857.

Op de schans komen daar nog bij:
– Karel Maria Augustinus Hamer, geboren op 01-08-1844
– Louise Victoire Antoinetta Hamer, geboren op 14-12-1846
– Emile Paul Eliza Hamer, geboren op 23-07-1848
– Augustinus Antonius Hubertus Hamer, geboren op 07-11-1852

Er staan aantekeningen bij hem in het register invnr 998:
– Toegestaan om den Heer H. S. v.d. Monde als leerling bij zich te mogen doen inwonen ter opleiding in de Genees- Heel en Verloskunde, besluit 18 december 1854 N4.
– De inwoning mede toegestaan van de Heeren A. van Dieren en van den Heuvel, besluit 15 juli 1856 N14.
– Drie weken verlof verleend, besluit 18 juli 1857 N6

Hij komt diverse malen voor in H.G. Roelfsema – van der Wissel, De gezondheidszorg in de Noord-Nederlandse koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid tussen 1818 en 1859, Groningen 2006.