Adrianus Hulst, employé

Adrianus Hulst is vanaf 1 april 1838 adjunct-directeur van de Ommerschans, en voor zo ver mij bekend blijft hij dat na de overdracht aan de staat december 1859 tot zijn dood op 23 november 1861.

Zonder dat zijn naam genoemd wordt is hij degene die in De bedelaarskolonie blz 309-310 de sleutels van de gebouwen aan de staat geeft.

Hij wordt vermeld op folio 30 van het personeelsregister 1834-1859 (Drents Archief, toegang 0186, invnr 998). Volgens die inschrijving is hij geboren op 10 februari 1799 te Vledder en is zijn geloofsovertuiging ´hervormd’. Hij wordt aangesteld bij besluit van 21 maart 1838 N4. Hij verdient f 1000,- per jaar.

Bij besluit van 1 oktober 1840 wordt hij bevorderd tot adjunct-directeur 1e klasse, net een salaris van f1200,– per jaar.

Hij is een jongere broer van Coenraad Hulst die sinds 1825 bij de Maatschappij van Weldadigheid werkt en die ongetwijfeld een vinger in de pap had bij de aanstelling van Adrianus. Zie over die broer deze pagina.