Samuel de Goede, employé

Volgens de personeelsregisters invnr 997, folio 23, en invnr 998, folio 31, is Samuel de Goede geboren 02-03-1808 en afkomstig uit Geervliet. Volgens een familie-onderzoeker is hij ‘op en top een marineman en heeft daar zijn hele werkzame leven gewerkt en gewoond in Den Helder’. Dat moet dan zijn NA zijn periode bij de Maatschappij van Weldadigheid.

 

Op 07-10-1833 wordt hij aangesteld als genees- heel-, en vroedmeester te Ommerschans, voor f 700,– per jaar.

Citaat uit H.G. Roelfsema-van der Wissel, De gezondheidszorg in de Noord-Nederlandse koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid tussen 1818 en 1859, Groningen 2006:
(directeur) Van Konijnenburg, die in oktober 1833 Ommerschans bezocht, kon de PC schrijven, dat de nieuwe 25-jarige genees- heel- en vroedmeester Samuel de Goede net zo ingenomen was met zijn betrekking ‘als zijn goed voorkomen aan mij en aan iedere
ambtenaar bevalt’. (bron invnr 142, 30 oktober 1833).

Ook uit Roelfsema: Jaren later moest hij echter meldden, dat De Goede ondanks meerdere vermaningen evenals zijn huisgenoten aan de drank bleef. Er kwamen talloze klachten over de behandeling van patiënten binnen. Het gezin, dat verder uit zijn vrouw, een oude moeder en vier kinderen bestond, was door deze levenswijze behoeftig geworden. De PC zag zich genoodzaakt om De Goede te ontslaan.
(bron invnr 271, 19 april 1843 nr. 1)

Samuel de Goede is getrouwd met Lijntje van der Ham, geboren op 10-12-1810.

Ze komen met één kind op de schans aan:
– Johannes Adrianus de Goede, geboren op 27-11-1830; hij overlijdt 01-05-1843.

Op de schans komen er de volgende kinderen bij:
– Catharina Adriana de Goede, geboren op 21-01-1834; zij overlijdt 29-09-1835.
– Adrianus J.S. de Goede, geboren op 21-01-1834; hij overlijdt 11-10-1834.

Echtgenote Lijntje van der Ham overlijdt 14-04-1835. Samuel de Goede hertrouwt 05-03-1836 met Willemijntje Steenbeek, geboren op 30-09-1808, plaats van herkomst Amsterdam (zie voor meer over de familie Steenbeek)..

Uit dit huwelijk komen de kinderen
– Samuel Johannes H. de Goede, geboren op 18-04-1836.
– Gustaaf Adolphe de Goede, geboren op 07-12-1837; hij overlijdt 23-12-1838.
– Hendrik de Goede, geboren op 23-09-1839.
– Willem de Goede, geboren op 24-04-1841.

Samuel de Goede wordt 01-05-1843 ontslagen en verlaat de Ommerschans. Volgens familieonderzoekers is hij daarna scheepsarts geworden aan boord van het schip de “Kortenaar”. Hij is overleden 29-10-1849 te Soerabaja aan boord van een schip.