J. van der Gort, employé

J. van der Gort komt voor als ‘provisiemeester’ van de Ommerschans op een kladje voor de personeelsbezetting eind december 1822 en als ‘suppoost’ in het besluit dd 30 januari 1823 van de Permanente Commissie (Drents Archief, toegang 0186, invnr 960):

Besluit der Permanente Kommissie wegens de definitieve aanstelling van ambtenaren in de kolonie de Ommerschans en bepaling van het vast trakte­ment an alle dezelve, van den 30 january 1823.
J. van der Gort tot suppoost in hetzelve etablissement, op een traktement van ƒ2,50 ’s weeks en aan verstrekkingen ƒ2,70.

Die twee functies kunnen hetzelfde zijn gezien een brief dd 4 januari 1823 van vervangend directeur Falck aan de Permanente Commis­sie (Drents Archief, toegang 0186, invnr 64):
… terwijl de provisiemeester welkers benaming niet bij het reglement bepaald is, zal gevonden worden uit het getal suppoosten aan deze kolonie geakkordeerd;

Elders, maar ik weet niet meer waar, wordt hij genoemd provoost/provisiemeester en wordt gemeld dat hij afkomstig zou zijn uit “Kuilenburg”. Verder komt hij niet meer voor, dus het dienstverband is in ieder geval van korte duur.