Jan Frederiks, employé

Jan Frederiks is onderdirecteur-binnen van 22 oktober 1826 tot 11 december 1830.
Hij wordt vermeld op folio 16 van het personeelsregister Drents Archief, toegang 0186, invnr 997. Volgens die vermelding is hij geboren op 27 oktober 1784, komt hij van ‘Nigtevegt Bij Weesp’en is zijn geloofsovertuiging ‘hervormd’.

Hij is getrouwd met Johanna Elisabeth Durr, geboren 22 september 1789, ook uit Nigtevecht, van geloofsovertuiging ‘luthersch’.

Als onderdirecteur verdient hij 9,61 per week, oftewel 500 gulden per jaar.

Er moet 14 januari 1831 een besluit n 5 over zijn ontslag genomen zijn.

Zijn handtekening staat onder concept-invaliditeitslijsten.