Jan Abraham Delfos, employé

Jan Abraham Delfos is 18 juli 1833 als vrije kolonist aangekomen in de kolonie Wilhelminaoord en op 11 mei 1834 met zijn gezin naar de Ommerschans gegaan om als zaalopziener dienst te doen.

Hij komt voor op folio 38 van het personeelsregister 1834-1859 (Drents Archief, toegang 0186, invnr 998). Volgens die inschrijving is hij geboren op 21 mei 1791, komt hij uit Amsterdam en is zijn geloofsovertuiging ‘hervormd’. Hij wordt aangesteld bij besluit van 2 mei 1834 N 15 en hij verdient f 5,20 per week.

Delfos wordt als zaalopziener ontslagen 13 juni 1840 en gaat dan weer naar Wilhelminaoord waar hij nog 23 jaar vrije kolonist zal zijn.