Lammert van Blanken, employé

In personeelsregister invnr 997, dat loopt van 1828-1834, staat hij op folio 24 als geboren 14 september 1786, getrouwd met Johanna Pijpers, geboren 12 februari 1786, die twee voorkinderen heeft met de achternaam Van den Berg en dus vermoedelijk weduwe is van ene Van den Berg. Het gezin heeft volgens dat register de volgende kinderen:
Matthijs van den Berg, geboren 28 december 1809;
Marijtje van den Berg, geboren 17 juni 1811;
Margje van Blanken, geboren 24 augustus 1815;
Geertje van Blanken, geboren 17 augustus 1819.
Op de kolonie wordt nog geboren:
Grietje van Blanken, geboren 24 mei 1824.

Lammert van Blanken wordt ergens najaar 1822 voorlopig aangesteld als wijkmeester voor Ommerschans-buiten, zijn definitieve aanstelling staat in het ‘Besluit der Permanente Kommissie wegens de definitieve aanstelling van ambtenaren in de kolonie de Ommerschans en bepaling van het vast trakte­ment an alle dezelve, van den 30 january 1823’, invnr 960.
Hij krijgt dan een wekelijks traktement van zes gulden (de andere twee wijkmeesters krijgen vijf gulden).

Bij de ingekomen post van 2 maart 1825, invnr 72, zit een door hem geschreven proces verbaal met zijn handtekening.

Hij wordt 1 april 1835 of 1838 ontslagen volgens personeelsregister invnr 998 op folio 42.

9 juni 2013, Wil Schackmann

Toevoeging door Evert Nieuwlaar 15 juni 2013: Aanvullende genealogische informatie over Lammert van Blanken (en over de eerdere echtgenoot van Janna Pijpers) zijn te vinden op
http://www.stamboomonderzoek.com/enieuwlaar/getperson.php?personID=I18652&tree=enieuwlaar

terug