Jan Bartels Bosma, employé

Jan Bartels Bosma is 1831-1832 boekhouder van Ommerschans-buiten.

Jan Bartels Bosma is een zoon van Barteld Jans Bosma, onderdirecteur van Wilhelminaoord. Hij wordt eerst assistent van de boekhouder van die kolonie en bij besluit van 20 december 1830 N9 wordt hij ‘voorloopig’ benoemd tot boekhouder van Ommerschans-buiten voor 6 gulden per week.

Hij wordt als zodanig vermeld op folio 24 van het personeelsregister 1828-1834 (Drents Archief, toegang 0186, invnr 997). Volgens die inschrijving is hij geboren op 16 juni 1812 en is zijn geloofsovertuiging ‘hervormd’.

Er is daar ook sprake van een besluit van 11 april 1831 N1, maar de inhoud daarvan is niet leesbaar. Daarna volgt het besluit van 14 augustus 1832 N24 waarbij hij definitief wordt aangesteld.

Daarna wordt hij vermeld op folio 41 van het personeelsregister 1834-1859, invnr 998.

Jan Bartels Bosma trouwt 3 juni 1835 met Anna Mensink, geboren 14 augustus 1815, dochter van de zaalopziener Martinus Mensink.

Ze krijgen op de schans één kind:
– Martinus Johannes Bosma, geboren 6 september 1835

Bij besluit van 16 november 1836 N30 wordt Jan Bartels Bosma per 28 november 1836 benoemd als boekhouder van Veenhuizen I buiten. Later wordt hij nog onderdirecteur van Veenhuizen III en onderdirecteur bij het beheer van Veenhuizen II.