Gerardus ten Broek, employé

Gerardus ten Broek is van begin 1830 tot begin 1832 spinbaas op de Ommerschans.

Toen zijn broer Klaas ten Broek spinbaas in de vrije koloniën was, is Gerardus er een tijd bijgekomen, ‘ten einde met de gewone loop der koloniale fabriekages bekend te worden’, en toen zijn broer naar Veenhuizen werd overgeplaatst, nam Gerardus diens functie als spinbaas over.

Broer Klaas ging september 1825 naar de Ommerschnas , maar werd per 1 maart 1829 ontslagen, zie zijn file.
En ook dan volgt Gerardus hem op:

Besluit, houdende overplaatsing van den fabrieksbaas G. ten Broek van de gewone kolonien naar de Ommerschans, en diens voorloopige vervanging; van den 25 february 1829, N1

De Perm. Komm. der Maats. van Weld., overwegende, dat nog onvervuld is de post van fabrieksbaas aan de Ommerschans, door het ontslag van Klaas ten Broek opengekomen;
Overwegende, dat de fabrieksbaas Gerhardus ten Broek van de gewone kolonien, zoo door zijne aandendag gelegde bekwaamheid als betoonde ijver en goed gedrag hare goedkeuring en tevredenheid over zijne dienst ten volle heeft verworven en zich zijne bevordering heeft waardig gemaakt,
(…)
Besluit:
Art. 1
De fabrieksbaas van kolonie No 2 Gerhardus ten Broek wordt bevorderd en overgeplaatst naar de Ommerschans, om te vervangen, zijne uit de dienst der Maatschappij ontslagen broeder Klaas ten Broek; en aan hem hetzelfde traktement van vijf honderd gulden ’s jaars toegelegd.
(Drents Archief, toegang 0186, invnr 961, mapje 1829)

Hij wordt vermeld op folio 20 van het personeelsregister 1828-1834 (Drents Archief, toegang 0186, invnr 997). Volgens die inschrijving is hij geboren op 13 juli 1796, was zijn laatste woonplaats Scherpenzeel en is zijn geloofsovertuiging ‘hervormd’. Hij verdient f 9,61 per week oftewel 500 gulden per jaar.

Gerardus ten Broek is getrouwd met Evertje van der Linden, geboren op 28-03-1793.

Zij hebben drie kinderen:
– Wouter ten Broek, geboren op 26-04-1818
– Gerritje ten Broek, geboren op 29-12-1820
– Reijertje ten Broek, geboren op 22-03-1823; zij overlijdt 12-10-1829.

Op de schans komen daar bij:
– Jansje ten Broek, geboren op 15-08-1825; zij overlijdt 22-10-1829.
– Hendrika P. ten Broek, geboren op 15-04-1828; zij overlijdt op 18-01-1830.
– Reijertje ten Broek, geboren op 22-07-1830

Gerardus ten Broek overlijdt 10 april 1832.

Zijn weduwe en de (nog levende) kinderen vertrekken op 1 juni 1832 van de schans.