Wilhelmina van Zoelen, bedelaar

Wilhelmina van Zoelen is de weduwe van Cornelis Grimmelikhuijsen.

Wilhelmina van Zoelen wordt de Ommerschans binnengebracht door de ‘stedelijke regering van Utrecht’. Er is een lijst van mensen die door Utrecht worden binnengebracht in de periode die wordt bestreken door het stamboek gemerkt A (september 1822-mei 1825).

Wilhelmina van Zoelen komt aan op 19 maart 1824 en krijgt op folio 346 van het boek gemerkt A (Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 422) het bedelaarsnummer 256.
Volgens die inschrijving zou zij zijn geboren 10 april 1780 te Utrecht, als dochter van Arie van Zoelen en M. Wijnburge en heeft zij ook het laatst gewoond in Utrecht.
Wilhelmina van Zoelen is vijf voet lang, heeft een lang aangezicht, een hoog voorhoofd, blauwe ogen, een lange kin, zwart haar en als bijzonder kenmerk ‘een lidteken aan ’t regter oog’.

Zij komt voor in de genealogie Grimmelikhuijsen waar als doopdatum 03-09-1775 gegeven wordt en dat zal betrouwbaarder zijn dan wat er in het Ommerschans-stamboek geschreven is.

Uit die genealogie blijkt dat zij anderhalf jaar ervoor haar echtgenoot Cornelis Grimmelikhuijsen heeft verloren en zoals uit met name hoofdstuk vijf van De bedelaarskolonie op te maken valt, hebben gezinnetjes zonder mannelijke kostwinner in de eerste heflt van de negentiende eeuw echt een heel groot probleem.
Zij is vergezeld van drie kinderen, die worden ingeschreven als Antonia Grimmelinkhuizen, Clasina Grimmelinkhuizen en Carolina Grimmelinkhuizen.

Antonia Grimmelinkhuizen krijgt op folio 352 van het boek gemerkt A het bedelaarsnummer 314. Volgens die inschrijving zou zij zijn geboren 13 maart 1818 (volgens de genealogie 1817) te Utrecht als dochter van Cornelis Grimmelinkhuizen en Wilhelmina van Zoelen, en heeft zij ook het laatst te Utrecht gewoond. Er is geen signalement van haar opgemaakt.

Clasina Grimmelinkhuizen krijgt op folio 352 van het boek gemerkt A het bedelaarsnummer 315. Volgens die inschrijving zou zij zijn geboren 1 augustus 1820 (volgens de genealogie 31-07-1819) te Utrecht als dochter van Cornelis Grimmelinkhuizen en Wilhelmina van Zoelen, en heeft zij ook het laatst te Utrecht gewoond. Er is geen signalement van haar opgemaakt.

Carolina Grimmelinkhuizen krijgt op folio 353 van het boek gemerkt A het bedelaarsnummer 317. Volgens die inschrijving zou zij zijn geboren 23 oktober 1822 te Utrecht als dochter van Cornelis Grimmelinkhuizen en Wilhelmina van Zoelen, en heeft zij ook het laatst te Utrecht gewoond. Er is geen signalement van haar opgemaakt. Carolina Grimmelinkhuizen overlijdt 22 april 1826. (In de genealogie worden deze geboorte en sterfdatum gegeven als die van Cornelia Grimmelinkhuizen, maar ik denk dat Cornelia = Carolina).

Moeder Wilhelmina van Zoelen trekt het ook niet op de schans en overlijdt 2 januari 1827. De dochters Antonia en Clasina overleven het gesticht wel en zullen later in de gewone maatschappij opduiken, ik denk dat ze na de dood van hun moeder zijn overgegaan naar het wezengesticht te Veenhuizen (dat is niet nagekeken, maar dat was wel de gebruikelijke procedure).

30 juli 2013, Wil Schackmann