Johannes Zwarts, bedelaar

De eerste opname is hij ingeschreven als Johannes Swart.

Johannes Zwarts is al een keer eerder opgenomen geweest en had toen het bedelaarsnummer I 449, als hij 18 oktober 1845 opnieuw de Ommerschans wordt binnengebracht. Dat gebeurt door de gemeente Zwolle en hij krijgt op folio 54 van het boek gemerkt N (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 432) het bedelaarsnummer 1701.

Volgens die inschrijving is hij geboren 8 april 1821 te Amsterdam en is zijn geloofsovertuiging ‘roomsch’. Als domicilie van onderstand – zie De bedelaarskolonie blz 175-176 – wordt vermeld Amsterdam. Johannes Zwarts is 1.8.2 lang, hij heeft een lang aangezicht, blond haar en blauwe ogen, een lange neus, een smalle kin en geen bijzondere kenmerken.

Johannes Zwarts deserteert 21 mei 1840.