Wolter Wolters, bedelaar

Wolter Wolters maakt deel uit van het Groninger transport dat wordt beschreven in De bedelaarskolonie p 134-137. Dat transport is eerder beschreven in Gens Nostra, jaargang 63, nummer 4/5 april/mei 2008, maandblad van de Nederlandse Genealogische Vereniging, www.ngv.nl, waarbij met hulp van Petronella Elema veel genealogische gegevens over de deelnemers aan de reis zijn gevonden.
Zo ook:

Wolter Wolters, ged. 15-11-1765 Groningen, beroep metselaar, zoon van Jan Wolters en Anna Fokkens wonend Schuitendiep, tr. Groningen 9-7-1794 Willemina Reinkink die overlijdt 20-8-1819 Groningen Smakkersgang N 194, op de Ommerschans overleden 23-2-1824 ‘des middags 12 uur’: ‘oud 63 (sic) jaren, echtgenoot van Maria (sic) Rinkkink, zoon van wijlen Jan Wolters en Anna Tookes, beide overleden’, aangifte Ommen stad 24-2-1824 door ‘Justus David Tanner, oud 45 jaren, en Jan Gerard Wenniger, oud 33 jaren, beide opzieners in de in deze gemeente gelegen kolonie Ommerschans’.

16 juni 2013, Wil Schackmann