Pieternella Wolters, bedelaar

Pieternella Wolters is al een keer eerder opgenomen geweest en had toen het bedelaarsnummer W 3854, als zij 2 juli 1866 opnieuw de Ommerschans wordt binnengebracht. Dat gebeurt door de gemeente Leeuwarden, na een veroordeling, en zij krijgt in het boek gemerkt Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 293) het bedelaarsnummer 4865.

Volgens die inschrijving is zij geboren 18 augustus 1845 te Deventer en is haar geloofsovertuiging ‘roomsch’.

Als domicilie van onderstand – zie De bedelaarskolonie blz 175-176 – wordt vermeld Leeuwarden.

Achter haar naam staat V3, wat inhoudt dat zij wordt ondergebracht in het derde gesticht te Veenhuizen.

Pieternella Wolters wordt 4 juni 1869 ontslagen.