Peter Wynbelt, bedelaar

Peter Wynbelt is al zeven keer eerder opgenomen geweest en had toen de bedelaarsnummers W 2715, W 2285, 3181, 259, 153, 5267 en 2180, als hij 13 juli 1878 opnieuw de Ommerschans wordt binnengebracht. Dat gebeurt door de gemeente Amsterdam na een veroordeling wegens bedelarij. Hij krijgt in het stamboek Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 293 het bedelaarsnummer 5404.
Volgens die inschrijving is Peter Wynbelt geboren 6 juni 1820 te ‘Wilszand? bij Korversfoort?’ en is zijn geloofsovertuiging ‘hervormd’.

Peter Wynbelt wordt 10 juli 1880 ontslagen.