Johannes Welle, bedelaar

Johannes Welle wordt 20 maart 1826 de Ommerschans binnengebracht vanuit het werkhuis te Veere, dat opdracht had gekregen om iedereen weg te brengen en het huis tijdelijk te sluiten, De bedelaarskolonie blz 259.

Hij krijgt in het boek gemerkt D (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 424) het bedelaarsnummer 151.

Volgens die inschrijving is hij geboren 17 juni 1789 en is zijn geloofsovertuiging ‘gereformeerd’. Johannes Welle is vijf voet en vijf duim lang, hij heeft een rond aangezicht, een bleke kleur, bruin haar en lichtbruine ogen, een dikke neus, ronde kin en als bijzonder kenmerk ´ontbreekt het 1e lid aan de regter hand´.

Johannes Welle wordt 25 december 1827 ontslagen ´in gevolge aanschr van de Perm Komm in dd 22e Dec (?)´