Johannes Wallen, bedelaar

Johannes Wallen wordt 14 november 1840 de Ommerschans binnengebracht door de gemeente Leiden. Hij krijgt in het boek gemerkt H (Drents Archief toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 427) het bedelaarsnummer 575.
Volgens die inschrijving is Johannes Wallen geboren april 1819 te Leiden en is zijn geloofsovertuiging ‘gereformeerd’.
Johannes Wallen heeft een rond aangezicht, donkerbruin haar en lichtbruine ogen, een kleine mond en spitse kin en geen bijzondere kenmerken.

Johannes Wallen wordt 20 maart 1841 ontslagen.
Later zal hij nog diverse keren opgenomen worden en hij krijgt dan de bedelaarsnummers J 688, K 675, M 5670, R 4056, V 454 (als Walle, dus zonder ‘n’), S 1590 en 4237.