Hinke Sybrandy Wolff, bedelaar

Van Hinke Sybrandy Wolff is mij slechts bekend dat zij als ‘huisvrouw van den bedelaarkolonist Warringa’ genoemd wordt 27 augustus 1830 tijdens de Raad van Tucht bij het eerste gesticht van Veenhuizen (Drents Archief, toegang 0186, invnr 1618).
Volgens de index op de inschrijfregisters is zij opgenomen onder de nummers F 521, G 1050 en M 5104.