Cornelis Wagemans, bedelaar

Cornelis Wagemans is al drie keer eerder opgenomen geweest en had toen de bedelaarsnummers U 4083, V 716 en W 2167, als hij 8 juli 1868 opnieuw de Ommerschans wordt binnengebracht. Dat gebeurt door de gemeente Assen, na een veroordeling, en hij krijgt in het boek Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 293) het bedelaarsnummer 6206.

Volgens die inschrijving is hij geboren 22 november 1807 te Leiden en is zijn geloofsovertuiging ‘hervormd’.

Als domicilie van onderstand – zie De bedelaarskolonie blz 175-176 – wordt vermeld Leiden.

Cornelis Wagemans wordt 5 april 1871 ontslagen.

Maar volgens de index op de inschrijvingen keert hij later diverse keren terug en krijgt hij de bedelaarsnummers:
– 949,
– 4051, en
– 5965.