Bernardus Waggenaar, bedelaar

Volgens het ‘Mutatie-register van Bedelaars en Kinderen over het jaar 1830’ (Drents Archief, toegang 0186 Archief van de Maatschappij van Weldadigheid, invnr 1510) is Bernardus Waggenaar, met bedelaarsnummer F 122, op 3 mei 1830 uit de bedelaarskolonie gedeserteerd.