Antje Lammerts Wever, bedelaar

Antje Lammerts Wever is al een keer eerder opgenomen geweest en had toen het bedelaarsnummer G 392, als zij 5 november 1839 opnieuw de Ommerschans wordt binnengebracht. Dat gebeurt door de stad Leeuwarden en zij krijgt in het boek gemerkt I (Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 428) het bedelaarsnummer 2649. Volgens die inschrijving is zij geboren 31 oktober 1806 te Leeuwarden en is haar geloofsovertuiging ‘hervormd’.

Antje Lammerts Wever wordt 16 december 1839 overgeplaatst naar Veenhuizen, waar zij 19 oktober 1840 overlijdt.