Adrianus van Wijngaarden, bedelaar

Volgens het ‘Mutatie-register van Bedelaars en Kinderen over het jaar 1830’ (Drents Archief, toegang 0186 Archief van de Maatschappij van Weldadigheid, invnr 1510) is Adrianus van Wijngaarden, met bedelaarsnummer F 1710, op 25 mei 1830 in de bedelaarskolonie overleden.