Abraham van der Walle, bedelaar

Volgens het ‘Mutatie-register van Bedelaars en Kinderen over het jaar 1830’ (Drents Archief, toegang 0186 Archief van de Maatschappij van Weldadigheid, invnr 1510) is Abraham van der Walle, met bedelaarsnummer F 1071, op 5 mei 1830 in de bedelaarskolonie overleden.