Johannes Verschuur, bedelaar

Johannes Verschuur wordt 29 april 1828 de Ommerschans binnengebracht door de stad ’s Gravenhage. Hij krijgt in het boek gemerkt F (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 425) het bedelaarsnummer 192. Volgens die inschrijving is hij geboren 31 december 1777 en is zijn geloofsovertuiging ‘gereformeerd’.

Johannes Verschuur is 1 El, zeven palm en drie duim lang, hij heeft een ovaal aangezicht, een blozende kleur, blond haar en blauwe ogen, een ronde kin en als bijzonder kenmerk ‘kaal hoofd’ (maar hoe weten ze dan dat hij blond haar heeft??).

Hij is vergezeld van zijn echtgenote:

Johanna van der Mey, die in het boek gemerkt F het nummer 151 krijgt. Volgens die inschrijving is zij geboren 17 maart 1788 te ‘Reinsburg’ en is haar geloofsovertuiging ‘gereformeerd’. Johanna van der Mey is 1 El, 1 palm, vijf duim en twee streep lang, zij heeft bruin haar en blauwe ogen, een grote neus, kleine kin en als bijzonder kenmerk ‘een lidteken onder de kind van het branden’.

((29 oktober 1831 naar VH))

En ze hebben de volgende kinderen bij zich:

Hendrik Verschuur, die in het boek gemerkt F het nummer 159 krijgt. Volgens die inschrijving is hij geboren 14 juni 1821 (maar volgens familie-onderzoek 16 juni 1820 en dat is betrouwbaarder) te ’s Gravenhage. Er is geen signalement van hem opgemaakt.

Petronella Verschuur, die in het boek gemerkt F het nummer 180 krijgt. Volgens die inschrijving is zij geboren 2 januari 1824 (maar volgens familie-onderzoek 1 december 1822 en dat is betrouwbaarder) te ’s Gravenhage. Er is geen signalement van haar opgemaakt.

Cornelis Verschuur, die in het boek gemerkt F het nummer 181 krijgt. Volgens die inschrijving is hij geboren 3 januari 1825 te ’s Gravenhage. Er is geen signalement van hem opgemaakt.

Vader Johannes Verschuur overlijdt na een jaar, 12 april 1829 (was dus waarschijnlijk bij aankomst al ziek).

Anderhalf jaar later, 29 oktober 1831 wordt moeder Johanna van der Mey met de kinderen Hendrik Verschuur, Petronella Verschuur en Cornelis Verschuur overgeplaatst naar Veenhuizen. Vermoedelijk krijgen ze daar een woninkje voor een bedelaarshuisgezin, zoals beschreven in De bedelaarskolonie blz 259.

Hun inschrijving loopt door in het boek gemerkt G.

Ze worden allemaal op 4 maart 1835 ontslagen en zullen er nooit weer keren. Hendrik Verschuur trouwt 1838 in Den Haag en zijn moeder woont dan ook weer in Den Haag. Hij is later ijzerslager. Pieternella Verschuur trouwt beroepsmilitair en later smid Dirk Johannes Oort.

30 augustus 2013, samengesteld uit correspondentie tussen Michel Doortmont en Wil Schackmann