Willemina van Schaick, bedelares

Willemina van Schaick is geboren of gedoopt 2 mei 1793 te Amsterdam.

Zij is drie keer in de Ommerschans opgenomen geweest:

– Op 14 juli 1831 werd zij voor de eerste keer ingeschreven, komende van Amsterdam. Ze kreeg in het boek gemerkt F (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 425) het bedelaarsnummer 2323. Haar lengte was 1 el, 5 palm en 4 duim (1.54), haar aangezicht blozend, donkerbruin haar, blauwe ogen, een kleine neus en een kleine mond en een ronde kin en geen merktekenen. Haar godsdienst was gereformeerd. Ontslagdatum is niet gevonden.

– Op 1 september 1838 werd zij voor de tweede maal ingeschreven wederom komende van Amsterdam. Nu werd echter aangetekend dat ze ‘roomsch’ was. Ze kreeg in het boek gemerkt H het nummer 1906.
Haar aangezicht was niet meer blozend, maar bleek. Haar neus en mond werden nu als ‘gewoon’ getypeerd. Ze werd op 29 december 1838 in Veenhuizen geplaatst.

– De derde opname, onder mummer L 3988, is niet gevonden, maar eindigde met haar dood. Op 10 januari 1847 deden de beide 59-jarige zaalopzieners van het derde Etablissement te Veenhuizen Derk van der Tempel en Jan Emmelot aangifte voor Mr Lucas Homan (burgemeester, ambtenaar van de burgerlijke stand der gemeente Norg, provincie Drenthe) van het overlijden van de 53-jarige koloniste Willemina van Schaik, geboren te Amsterdam, 2 mei 1793, laatst woonachtig te Deventer, provincie Overijssel, ongehuwde dochter van wijlen Johannis van Schaik en van wijlen Elisabeth Mastenbroek. Zij is overleden op zondag 9 januari 1847 des avonds om acht uur in het derde Etablissement te Veenhuizen.

25 augustus 2013, Wil Schackmann. Helaas weet ik niet meer met wie ik over deze bedelaar informatie heb uitgewisseld.