Willem Jacob Schorteldoek, bedelaar

Willem Jacob Schorteldoek wordt 30 oktober 1832 de Ommerschans binnengebracht vanuit Rotterdam. Hij krijgt in het boek gemerkt G (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 426) het bedelaarsnummer 1300.
Volgens die inschrijving is hij geboren 20 maart 1803 te Utrecht en is zijn geloofsovertuiging ‘gereformeerd’.

Er is bijgeschreven ‘kind van ??’ maar het getal is doorgestreept en niet meer leesbaar.

Willem Jacob Schorteldoek is 1 El, zeven palm en drie duim lang, hij heeft een ovaal aangezicht, ros haar en grijze ogen, een grote neus, ronde kin en als bijzonder kenmerk ‘pokdalig’.

Willem Jacob Schorteldoek overlijdt op de schans 26 februari 1833.