Wilhelmina Stroosnyder, bedelaar

Wilhelmina Stroosnyder maakt deel uit van het eerste transport dat uit het provinciaal werkhuis te Veere naar de Ommerschans komt. Aankomst 9 juli 1824. De aankomst en de beroering die dit te Veere veroorzaakt, worden genoemd in De bedelaarskolonie blz 228 en de vele invaliden onder hen – dertien van de zestig – op blz 237-238.

Er is een lijst met alle aanwezigen bij dit transport.

Wilhelmina Stroosnyder krijgt op folio 389 van het stamboek ‘gemerkt A’ (Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 422) hoofdelijk nummer A 704.

Wilhelmina Stroosnijder wordt met naam genoemd in De bedelaarskolonie op blz 238