Ties Steggers, bedelaar

Ties Steggers maakt deel uit van het Groninger transport dat wordt beschreven in De bedelaarskolonie p 134-137. Dat transport is eerder beschreven in Gens Nostra, jaargang 63, nummer 4/5 april/mei 2008, maandblad van de Nederlandse Genealogische Vereniging, www.ngv.nl, waarbij met hulp van Petronella Elema veel genealogische gegevens over de deelnemers aan de reis zijn gevonden.
Zo ook:

Ties Steggers, of Steghers, ged. 25-1-1807 te Groningen A-kerk, beroep pottenbakker, ovl. Groningen 11-2-1867, zoon van Hajo Steghgers en Aukien Tiessen A 408 wonend Hoornsedijk, tr. Groningen 17-6-1838 met Antje Jacobs Damminga, uit de Ommerschans ontslagen 24-5-1829.

16 jubi 2013, Wil Schackmann