Peter Jacob van Son, bedelaar

Peter Jacob van Son is geboren 21 augustus 1816 te Tiel (Santwijck). Op 29 augustus 1829, 13 jaar oud, woont hij bij z`n ouders te Zandwijk langs den Binnenweg 773. Zijn moeder Johanna Bergacker is dan al overleden en zijn stiefmoeder Dirkjen Stevens is in huis. Op 23 jarige leeftijd leeft hij nog steeds thuis, het adres blijft hetzelfde. Later woont hij met z`n stiefmoeder en haar kinderen.in Wijk G, Bij de Hoogeweide 124.

Peter Jacob van Son wordt 4 mei 1847 de Ommerschans binnengebracht door de stad Arnhem. Hij wordt ingeschreven als Pieter Jacob van Son, dus met een ‘i’ in Peter, en krijgt in het boek gemerkt L (Drents Archief toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 430) het bedelaarsnummer 2861.
Godsdienstige gezindheid: gereformeerd. Lengte: 1700. Aangezigt: rond. Haar: blond. Oogen: blaauw. Neus: stomp. Kin: rond. Merkbare teekenen: Geen.

Als domicilie van onderstand – zie De bedelaarskolonie blz 175-176 – wordt vermeld Thiel.

Het verblijf is van heel korte duur. Peter Jacob van Son wordt ontslagen op 20 december 1847, dus na een half jaar.

Hij keert terug naar Tiel en trouwt 10 mei 1851 te Tiel Johanna Brans, geboren 29 december 1821 te Tiel, dochter van Hermanus Brans en Margareta Jansen.

Uit dit huwelijk:
I. Cornelis van Son, geboren 8 september 1852 te Tiel (Santwijck), overleden 12 april 1855 te Tiel op 2-jarige leeftijd, begraven 14 april 1855 te Tiel
II. Cornelia van Son, geboren 3 augustus 1856 te Tiel (Santwijck). Ze woonde omstreeks 1857 bij haar ouders in Wijk G Bij de Hoogeweide 144. Overleden 13 juli 1858 te Tiel op 1-jarige leeftijd, begraven 26 juli 1858 te Tiel
III. Geertruida Christina van Son, geboren 17 juli 1860 te Tiel. Ze woonde bij haar ouders in Wijk G Bij de Hoogeweide 144 te Tiel. Overleden 4 november 1860 te Tiel op 0-jarige leeftijd, begraven 7 november 1860 te Tiel.

Een paar jaar later komen beide echtelieden in de Ommerschans terecht. Datum en plaats vanwaar opgezonden is anders, maar mijn veronderstelling is dat ze in Tiel allebei wegens bedelarij veroordeeld waren en toen allebei de benen genomen hebben. Daarbij is zij een aantal dagen langer op vrije voeten gebleven dan hij.

Peter Jacob van Son wordt 15 augustus 1865 binnengebracht door de stad Nijmegen. Hij krijgt in het boek gemerkt W het bedelaarsnummer 3382. Bij de inschrijving staat eerst Pieter maar daarna is de ´i´ doorgehaald. Zijn godsdienstige gezindheid is ´gereformeerd´, het beroep is onleesbaar, lijkt met een ‘z’ te beginnen…
Domicilie van Onderstand: Tiel
Veroordeeld of vrijwillig: veroordeeld
Voor de hoeveelste keer opgezonden met het laatste vorige nummer: 2e maal, nr. 2861

Johanna Brans wordt 24 augustus 1865 binnengebracht door de stad Arnhem. Zij krijgt in het boek gemerkt W het bedelaarsnummer 3415. Bijgeschreven is ´echtgenote van 3382´.
Beroep: Boerenarbeidster
Domicilie van Onderstand: Tiel
Veroordeeld of vrijwillig: veroordeeld

Peter Jacob overlijdt al vrij snel na deze opname, 4 augustus 1866 te Ommen (Ommerschans) op 49-jarige leeftijd.

Blijkbaar wordt Johanna na een tijdje vrijgelaten, want zij komt voor een tweede keer hier terecht±

Johanna Brans wordt 23 september 1868 binnengebracht door de stad Zutphen. Ze krijgt in het stamboek Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 291, het bedelaarsnummer 1972.
Veroordeeld of vrijwillig: veroordeeld
Voor de hoeveelste keer opgezonden met het laatste vorige nummer: 2e maal, nr. 3415
Opmerkingen: met ontslag op 23 september 1870.

Daarna keert zij terug naar Tiel en leeft nog behoorlijk lang. Zij overlijdt 31 januari 1888 te Tiel op 66-jarige leeftijd.

Genealogische informatie is te vinden op de Stamboom van de familie van Zon (of van Son)

16 augustus 2013, samengesteld uit correspondentie tussen Theo van Zon uit Tiel en Wil Schackmann