Oeke Sijtsema, bedelaar

Oeke Rientses Sijtsema of Sijtzema werd geboren op 14 januari 1826 te Amsterdam als dochter van Rients Joukes Sijtzema en Antje Klazes Kramer.

Er is iets vreemds. Zij wordt de 10de van een moeilijk leesbare maand (augustus?) van 1853 binnengebracht en er staat niet bij dat het de tweede opname is. Toch stond zij in 1850 ingeschreven als koloniste in Veenhuizen en was zij op 5 december 1852 daar bevallen van een zoon, genaamd Klaas. In de betreffende geboorteakte wordt geen naam van de vader vermeld.

Dat raadsel is vooralsnog onoplosbaar. Bij de opname in 1853 krijgt zij in het boek gemerkt P (Drents Archief toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 434) het bedelaarsnummer 18. Oeke Sijtsema is binnengebracht door Assen en haar geloofsovertuiging is ‘gereformeerd’.

Als domicilie van onderstand – zie De bedelaarskolonie blz 175-176 – wordt vermeld Leeuwarden.

Oeke Sijtsema is vergezeld van die zoon:

Klaas Sijtsema krijgt in het boek gemerkt P (Drents Archief toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 434) het bedelaarsnummer 19.

Ze worden 26 november 1853 overgeplaatst naar Veenhuizen.

Daar overlijdt eerst Oeke Sijtsema op 15 oktober 1854 op 28-jarige leeftijd, en kort daarop 23 oktober 1854 Klaas Sijtsema.