Mietje Sanders Schoenlapper, bedelaar

Mietje Sanders Schoenlapper wordt in het boek gemerkt D (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 424) ingeschreven met het bedelaarsnummer 509.

Zij komt voor op de lijst met invaliden die Jacob Harloff april 1827 maakt (Drents Archief, toegang 0186, invnr 1567) en in dat kader wordt zij met naam genoemd in De bedelaarskolonie blz 272.