Martinus Leonardus Schooff, bedelaar

Martinus Leonardus Schooff wordt april 1834 de Ommerschans binnengebracht door de stad Amsterdam. Hij krijgt in het boek gemerkt G (Drents Archief toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 426) het bedelaarsnummer 2198.
Volgens die inschrijving is Martinus Leonardus Schooff geboren 8 augustus 1788 te Amsterdam en is zijn geloofsovertuiging ‘gereformeerd’.
Martinus Leonardus Schooff is 1 El, 5 palm en 4 duim lang, hij heeft een smal aangezicht, bruin haar en blauwe ogen, een grote neus, platte kin en geen bijzondere kenmerken.

Martinus Leonardus Schooff wordt 9 oktober 1834 overgeplaatst naar Veenhuizen, vanwaar hij 6 oktober 1835 wordt ontslagen.