Klara Geertrui Snikkerman, bedelaar

Klara Geertrui Snikkerman wordt in het boek gemerkt F (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 425) ingeschreven met het bedelaarsnummer 420.

Zij komt voor op de lijst met overledenen in de Vriend des Vaderlands van december 1827 en in dat kader wordt Klara Geertrui Snikkerman met naam genoemd in De bedelaarskolonie blz 279.