Klaas Splinter, bedelaar

Klaas Splinter wordt 7 juli 1834 de Ommerschans binnengebracht door de stad Zwolle. Hij krijgt in het boek gemerkt G (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 426) het bedelaarsnummer 160.

Volgens die inschrijving is hij geboren 25 augustus 1805 te Amsterdam en is zijn geloofsovertuiging ‘gereformeerd’.

Klaas Splinter wordt 29 oktober 1834 overgeplaatst naar Veenhuizen, vanwaar hij 27 augustus 1836 wordt ontslagen.

Maar volgens de index op de inschrijvingen keert hij later twee keer terug en krijgt hij de bedelaarsnummers G 1234 en H 1013.