Jouke Rientses Sietzema, bedelaar

Jouke Rientses Sietzema of Sijtzema werd geboren op 20 augustus 1812 te Bolsward als zoon van Rients Joukes Sijtzema en Antje Klazes Kramer. Hij groeide op in Leeuwarden en diende als matroos bij de Nationale Militie. In 1833 werd hij “finaal vrijgesteld, wegens zijn meer dan vijf jarige dienst”. In het certificaat van de Nationale Militie werd zijn signalement als volgt vastgelegd: 1.70 m. lang, blauwe ogen, blond haar, een rond kin, een spitse neus, smal aangezicht en een laag voorhoofd.
Na enige jaren in Naarden gewerkt te hebben keerde Jouke in 1840 naar Leeuwarden terug en trouwde op 31 mei van dat jaar met Marianne Hanekamp, de op 2 maart 1815 te Leeuwarden geboren dochter van Hendrik Hanekamp en Jantje Wijnbrander. Het echtpaar vestigde zich op het adres D 146, een woonhuis aan de Voorstreek.
Uit het huwelijk van Jouke Sijtzema en Marianne Hanekamp werden acht kinderen geboren. Jouke werkte aanvankelijk als molenaarsknecht in Leeuwarden, waarschijnlijk bij zijn vader op korenmolen “Het Lam”. In de jaren 1850-1855 is Jouke turfdrager van beroep.

In 1853 vermeldt een bericht in de Leeuwarder Courant dat Jouke het kiesrecht is ontnomen. De reden daartoe is onduidelijk. In 1866 treffen we hem aan als verversknecht en in 1869 staat Jouke ingeschreven in de gemeente Veenhuizen in Drenthe.
Hij krijgt in het stamboek Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 292, het bedelaarsnummer 2391. Die inschrijving heb ik niet bekeken.

Enkele jaren daarna gaat Jouke Rientses Sijtzema terug naar zijn geboortestad Bolsward. Hij overlijdt aldaar op 65 jarige leeftijd op 5 september 1877 in het gemeentelijk verzorgings- en be-jaardenhuis “Hendrik Nanneshof”.
Marianne Hanekamp vertrekt in 1881 naar haar dochter Djieuwer in Utrecht. Zij overlijdt op 70 jarige leeftijd op 14 augustus 1885 te Peize.