Johannes Schrijber, bedelaar

De achternaam komt ook voor als Schreyber.

Johannes Schrijber is al vier keer eerder opgenomen geweest en had toen de bedelaarsnummers F 2337, G 85, H 1845 en I 2443, als hij 20 augustus 1844 opnieuw de Ommerschans wordt binnengebracht. Dat gebeurt door de gemeente ’s Gravenhage en hij krijgt in het boek gemerkt L (Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 430) het bedelaarsnummer 3722.
Volgens die inschrijving is hij geboren 10 oktober 1794 en is zijn geloofsovertuiging ‘gereformeerd’.

Johannes Schrijber is 1,50 lang, hij heeft een vierkant aangezicht, bruin haar en bruine ogen, een lange neus, grote mond. ronde kin en geen bijzondere kenmerken.

Als domicilie van onderstand – zie De bedelaarskolonie blz 175-176 – wordt vermeld ’s Gravenhage.

Johannes Schrijber wordt 16 mei 1849 ontslagen.

Maar volgens de index op de inschrijvingen keert hij later diverse keren terug en krijgt hij de bedelaarsnummers:
– P 288,
– T 2920, en
– U 6000.