Johannes Jacobus Scheepers, bedelaar

Johannes Jacobus Scheepers is al een keer eerder opgenomen geweest en had toen het bedelaarsnummer Q 3742, als hij 15 oktober 1857 opnieuw de Ommerschans wordt binnengebracht. Dat gebeurt door de gemeente Assen en hij krijgt in het boek gemerkt U (Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 439) het bedelaarsnummer 4248.

Volgens die inschrijving is hij geboren 11 oktober 1814 te Groningen en is zijn geloofsovertuiging ‘roomsch’ en zijn beroep ‘arbeider’.
Johannes Jacobus Scheepers is 1.69 lang, hij heeft een ovaal aangezicht, blondgrijs haar en blauwe ogen, een grote neus, een ronde kin en geen bijzondere kenmerken.

Als domicilie van onderstand – zie De bedelaarskolonie blz 175-176 – wordt vermeld Groningen.

Johannes Jacobus Scheepers wordt 3 april 1861 ontslagen.

Maar volgens de index op de inschrijvingen keert hij later diverse keren terug en krijgt hij de bedelaarsnummers:
– U 5165,
– W 3197,
– 4868,
– 198,
– 222,
– 5658, en
– 2851.