Johannes Gysbertus Scharff, bedelaar

Johannes Gysbertus Scharff wordt 25 juli 1826 de Ommerschans binnengebracht door de stad Rotterdam. Hij krijgt in het boek gemerkt D (Drents Archief toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 424) het bedelaarsnummer 1038.
Volgens die inschrijving is Johannes Gysbertus Scharff geboren 25 juli 1803 en is zijn geloofsovertuiging ‘roomsch’.
.
Hij is vijf voet, 6 duim en 21 streep lang, heeft een ovaal aangezicht, een bleke kleur, bruin haar en bruine ogen.

Zijn inschrijving loopt door in het boek gemerkt F.
Daar wordt gemeld dat Johannes Gysbertus Scharff ’13 februari 1828 gerequireerd door den Provinciaal Commandant van Overijssel ingevolge missive dd 9 februari’. Hij moest dus in dienst.