Jan Schuurman, bedelaar

Jan Schuurman wordt 15 november 1825 de Ommerschans binnengebracht door de stad Rotterdam. Hij krijgt in het boek gemerkt B (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 423) het bedelaarsnummer 1413.

Volgens die inschrijving is hij geboren 17 april 1788 in Rotterdam en is zijn geloofsovertuiging ‘gereformeerd’. Jan Schuurman is 1 el, elf duim en drie streep lang, hij heeft een lang aangezicht, een blozende kleur, bruin haar en blauwe ogen, een lange neus, een grote mond, een spitse kin en geen bijzondere kenmerken.

Zijn inschrijving loopt door in het boek gemerkt F en daarna in het boek gemerkt G, maar die laatste heb ik niet ingezien.
Hij zal zijn ontslagen, maar volgens de index op de inschrijvingen keert Jan Schuurman later terug en krijgt hij de bedelaarsnummers H 33 en L 2305.