Huigje Scheer, bedelaar

Huigje Scheer behoort tot de vrouwen in het provinciaal werkhuis te Hoorn, beschreven in De bedelaarskolonie blz 90-92, die door kapitein Hoff worden geselecteerd en daarna door hem over de Zuiderzee naar de Ommerschans worden gebracht, waar ze 10 oktober 1822 aankomen. Er is een lijst van alle deelnemers aan dat transport.

Huigje Scheer wordt in het ‘boek gemerkt A’ ingeschreven onder bedelaarsnummer 46. Volgens die inschrijving is zij geboren 1 januari 1804 te ´Maaslandsluis´ als dochter van Huig Scheer en Hijltje Koreneel, en heeft zij het laatst gewoond te Haarlem. Zij heeft een rond aangezicht, plat voorhoofd, bruin haar en blauwe ogen, spitse neus, kleine mond en geen bijzondere kenmerken.

Huigje Scheer overlijdt 24 juni 1823.

9 augustus 2013, WS