Gerhardus van Sisseren, bedelaar

Gerhardus van Sisseren wordt 7 december 1835 de Ommerschans binnengebracht door de gemeente Amsterdam. Hij krijgt in het boek gemerkt G (Drents Archief toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 426) het bedelaarsnummer 650.
Volgens die inschrijving is Gerhardus van Sisseren geboren 5 augustus 1782 te Heerenveen en is zijn geloofsovertuiging ‘gereformeerd’.
Gerhardus van Sisseren is 1 el, 7 palm, 8 duim en 4 streep lang, heeft een ovaal aangezicht, bruin haar en blauwe ogen, een ronde kin en als bijzonder kenmerk ‘een lidteken op de regter hand’.

Gerhardus van Sisseren wordt 25 februari 1837 ontslagen.

Maar later zal hij nog terugkeren en hij krijgt dan bedelaarsnummer I 2296.