Geertruida van der Stroom, bedelaar

Geertruida van der Stroom is al een keer eerder opgenomen geweest en had toen het bedelaarsnummer U 4865, als zij 2 december 1848 opnieuw de Ommerschans wordt binnengebracht. Dat gebeurt door de gemeente Assen, na een veroordeling, en zij krijgt in het boek gemerkt U (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 439) het bedelaarsnummer 4865.

Volgens die inschrijving is zij geboren 15 december 1823 en is haar geloofsovertuiging ‘hervormd’.

Achter haar naam staat V2, wat inhoudt dat zij wordt ondergebracht in het tweede gesticht te Veenhuizen.

Anna Hendrica Veltman wordt 20 januari 1863 ontslagen.