Geertruid Steggers, bedelaar

Geertruid Steggers maakt deel uit van het Groninger transport dat wordt beschreven in De bedelaarskolonie p 134-137. Dat transport is eerder beschreven in Gens Nostra, jaargang 63, nummer 4/5 april/mei 2008, maandblad van de Nederlandse Genealogische Vereniging, www.ngv.nl, waarbij met hulp van Petronella Elema veel genealogische gegevens over de deelnemers aan de reis zijn gevonden.
Zo ook:

Geertruid Steggers, ged. 16-12-1810 te Groningen A-kerk, ovl. Groningen 12-1-1831, dochter van Haijo Jonas Steggers en Aukien Tiessen A 408 wonend Lamme Huingestraat, uit de Ommerschans ontslagen 24-5-1829.

16 juni 2013, Wil Schackmann