Geertruid Sassing, bedelaar

Volgens het ‘Mutatie-register van Bedelaars en Kinderen over het jaar 1830’ (Drents Archief, toegang 0186 Archief van de Maatschappij van Weldadigheid, invnr 1510) is Geertruid Sassing, met bedelaarsnummer F 197, op 25 mei 1830 uit de bedelaarskolonie ontslagen.