Evert Smit, bedelaar

Evert Smit is al een keer eerder opgenomen geweest en had toen het bedelaarsnummer F 1044, als hij 10 mei 1835 opnieuw de Ommerschans wordt binnengebracht. Dat gebeurt door de gemeente Groningen en hij krijgt in het boek gemerkt G (Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 426) het bedelaarsnummer 25.
Bijgeschreven is dat hij ‘van schutterlijken dienst terug’ is gekomen.
Volgens die inschrijving is hij geboren 21 december 1793 en is zijn geloofsovertuiging ‘hervormd’.

Bij zijn naam staat een ‘V’ wat inhoudt dat hij is overgegaan naar Veenhuizen.

Evert Smit wordt 23 april 1840 ontslagen.

Bovenstaande gegevens zijn overgenomen uit een register van de Ommerschans van 1828-1842 met alle categorieèn, ook strafkolonisten, bouwboeren enzv. (Drents Archief, toegang 0186, invnr 1453). Dit register bestond naast de gewone stamboeken, maar bevat minder bijzonderheden. Bijvoorbeeld de datum van overplaatsing naar Veenhuizen en een signalement kunnen wel in boek G staan.

Uit de index op de gewone stamboeken blijkt dat Evert Smit later diverse keren terugkeert. Hij krijgt dan de bedelaarsnummers:
– I 3493,
– L 2137,
– M 5084,
– Q 3971,
– P 162,
– U 4593,
– V 640,
– 3639, en
– 4053.