Cornelis Soor, bedelaar

Cornelis Soor komt 22 december 1828 de Ommerschans binnen vanuit de stad Ommen. Dat duidt erop – volgens de redenatie in De bedelaarskolonie blz 132, 201 en 228 over opnames uit de directe omgeving – dat hij vrijwillig vanuit haar/zijn woonplaats naar de schans getrokken is en zich vrijwillig heeft aangemeld voor een verblijf daar.
Hij krijgt in het boek gemerkt F (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 425) het bedelaarsnummer 191.

Volgens die inschrijving is hij geboren 13 mei 1782 en is zijn geloofsovertuiging ‘gereformeerd’.

Er is een signalement opgemaakt, maar dat stond net niet op mijn fotootje.

Cornelis Soor deserteert 7 januari 1829.