Christoffel Scheffers, bedelaar

Christoffel Scheffers wordt 14 februari 1831 de Ommerschans binnengebracht door de stad Nijmegen. Hij krijgt in het boek gemerkt F (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 426) het bedelaarsnummer 1643.

Volgens die inschrijving is hij geboren 1778 te Nijmegen en is zijn geloofsovertuiging ‘roomsch’.

Christoffel Scheffers is 1 El, zeven palm en vier duim lang, hij heeft een smal aangezicht, zwart haar en grijze ogen, een lange neus, ronde kin en als bijzonder kenmerk ‘een sneede op de linker wang en stijve vingers aan rechterhand.

Zijn inschrijving loopt door in het boek gemerkt G, maar dat heb ik niet ingezien. Hij zal zijn ontslagen, maar volgens de index op de inschrijvingen keert Christoffel Scheffers later terug en krijgt hij de bedelaarsnummers G 231 en G 1048.