Christiaan Sinée, bedelaar

Christiaan Sinée behoort tot het transport uit Noord-Brabant dat op 13 oktober 1823 binnenkomt en wier aankomst wordt genoemd in De bedelaarskolonie blz 202.

Er is een lijst met alle deelnemers aan dat transport.

Volgens de inschrijving in het stamboek ‘gemerkt A’ (Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 422) is Christiaan Sinée geboren 1798.

13 juli 2013, Wil Schackmann