Arie van Schaik Jr, bedelaar

Arie van Schaik Jr wordt 12 juli 1847 de Ommerschans binnengebracht door de stad Utrecht. Hij krijgt op folio 258 van het boek gemerkt N (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 432) het bedelaarsnummer 2360.

Volgens die inschrijving is hij geboren 29 juni 1836 te Utrecht en is zijn geloofsovertuiging ‘gereformeerd’. Als domicilie van onderstand – zie De bedelaarskolonie blz 175-176 – wordt vermeld Utrecht. Arie van Schaik Jr is 1.10 lang, hij heeft een ovaal aangezicht, blond haar en blauwe ogen, een ronde kin en geen bijzondere kenmerken.

Bijgeschreven is ‘kind van 2295’.
Dat zal dan zijn:

Arie van Schaick die op folio 67 van het boek gemerkt N het bedelaarsnummer 2295 krijgt.

Arie van Schaik Jr wordt 2 juli 1848 ontslagen. Naar ik aanneem zijn vader ook, maar die laatste keert volgens de index op de inschrijvingen later diverse keren terug en krijgt dan de bedelaarsnummers:
– S 563,
– U 4964, en
– T 2829.