Antonie Somer, bedelaar

Antonie Somer behoort tot de groep die zondag 12 oktober 1823 vanuit Amsterdam door commissaris Sepp op de Ommerschans wordt binnengebracht en die genoemd wordt in De bedelaarskolonie blz 201-202,

Er is een lijst met alle deelnemers aan dat transport.

Volgens de inschrijving in het stamboek ‘gemerkt A’ (Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 422) is Antonie Somer geboren 1801.