Antonie Harmen Sleper, bedelaar

Antonie Harmen Sleper is al een keer eerder opgenomen geweest en had toen het bedelaarsnummer Q 2051, als hij 21 me1 1853 opnieuw de Ommerschans wordt binnengebracht. Dat gebeurt door de gemeente Assen en hij krijgt in het boek gemerkt R (Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 436) het bedelaarsnummer 4651.

Volgens die inschrijving is hij geboren 7 augustus 1802 te Groningen en is zijn geloofsovertuiging ‘roomsch’.

Als domicilie van onderstand – zie De bedelaarskolonie blz 175-176 – wordt vermeld Groningen. Er is geen signalement van hem opgemaakt.

Zijn inschrijving loopt door in het boek gemerkt U.

Antonie Harmen Sleper wordt 7 augustus 1856 ontslagen.

Maar volgens de index op de inschrijvingen keert hij later diverse keren terug en krijgt hij de bedelaarsnummers:
– U 4369,
– U 5651, en
– V 1221.